Katedra i Klinika Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej w Lublinie

img

Lubelskie dni otolaryngologii

KAZIMIERZ DOLNY 8-9 CZERWIEC 2018

Katedra i Klinika Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4 w Lublinie

ul. Dr K. Jaczewskiego 8, 20-954 Lublin
tel. (+48 81) 724 45 18, fax (+48 81) 724 45 17
e-mail: kllar@umlub.pl